Στο πλαίσιο της Art Athina 2018 το Enterprise Projects παρουσιάζει τον φάκελο του EP Journal, ένα αριθμημένο αντικείμενο ειδικά σχεδιασμένο από τους Bend, που θα λειτουργήσει ως αρχείο της έκδοσης.

Το EP Journal είναι μια εκδοτική πρωτοβουλία του Enterprise Projects. Πρόκειται για τη διμηνιαία διαδικτυακή έκδοση ενός θεωρητικού και ερευνητικού κειμένου σε σχέση με την τέχνη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά έπειτα από πρόσκληση του Enterprise Projects.

Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει online, να ‘’κατεβάσει’’ ή να τυπώσει κάθε τεύχος, ο σχεδιασμός του οποίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε κειμένου.