ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Η Συλλογή Kerenidis Pepe και ο οργανισμός Association Phenomenon σας παρουσιάζουν με ιδιαίτερη χαρά τα φαινόμενα, ένα πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης διάρκειας μίας εβδομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ανάφη στις 5–12 Ιουλίου 2021, με προσκεκλημένους τους χώρους τέχνης 3 137, Enterprise Projects, The Island Club, ΤΟ ΟΧΤΩ και State of Concept Athens, από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τα φαινόμενα —σε πληθυντικό αριθμό— αποτελούν μια εναλλακτική έκδοση του Phenomenon, της μπιενάλε σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται στην Ανάφη από το 2015. Τα φαινόμενα αντανακλούν και ανταποκρίνονται στην τρέχουσα περίοδο, όποτε έννοιες όπως ο χώρος, οι κοινωνικές συναναστροφές, η μετακίνηση και η κλίμακα έχουν διαστρεβλωθεί, αποκαλύπτοντας τις θεσμικές εξουσίες που συχνά τις καθορίζουν. Μέσα από αυτήν τη διοργάνωση ευελπιστούμε ότι θα αναλύσουμε τους καιρούς που ζούμε ως μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε την έννοια του χώρου και, πιο συγκεκριμένα, του δημόσιου χώρου ως ένα πεδίο που δημιουργείται λόγω της παρούσιας των σωμάτων που σχηματίζονται εντός αυτού, στο πλαίσιο μίας διαρκούς πολιτικής διαπραγμάτευσης και όχι ως ένα δοχείο που απλώς τα φιλοξενεί. Ερωτήματα που αφορούν τις χωρικότητες, τις ετεροτοπίες, τις πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, καθώς και τις έννοιες της συλλογικότητας και της φροντίδας, θα αποτελέσουν τη βάση ενός συλλογικού τρόπου εργασίας και θα γίνουν το αντικείμενο των ερευνητικών και καλλιτεχνικών πρακτικών, όπως και των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που θα παρουσιαστούν σε στενή συνεργασία πάντα με τους κατοίκους της Ανάφης, ενώ θα σχετίζονται με την ιστορία του νησιού.

Κάθε προσκεκλημένος χώρος τέχνης θα επιμεληθεί μίας ημέρας, προτείνοντας και συντονίζοντας μία δράση που μπορεί να ποικίλει —από μία περφόρμανς, μία προβολή, ή ένα εργαστήριο έως μία διάλεξη, μία συζήτηση, μία λογοτεχνική ανάγνωση ή μία παρουσίαση— και η οποία θα αποτελέσει ένα από τα κεφάλαια μίας ανοιχτής και συνεχιζόμενης αφήγησης που θα εκτυλιχθεί στο χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανοιχτούς-δημόσιους χώρους, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με την ερευνητική θεματική του προγράμματος, αλλά και για τον περιορισμό της διασποράς της παγκόσμιας πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών της Ανάφης.