Αυτό είναι το παράλληλο εγχείρημα χρηματοδότησης του Enterprise Projects.

Μία σειρά αντικειμένων που μόνο ένα συνεργείο σαν το δικό μας θα μπορούσε να είχε φτιάξει.
Πάντα σε συνεργασία με τους Bend.

Αγοράζοντας ένα τασάκι συμμετέχεις στο πείραμα μας σχετικά με τα όρια μίας αυτοσυντηρούμενης οικονομίας και μας βοηθάς να συνεχίσουμε.